Klimbeveiliging dak

Leveren in 50 landen
Meer dan 25 jaar ervaring
25 jaar ongeluksvrij
1000+ personeel
Alles intern & extern gekeurd

Klimbeveiliging op daken is van cruciaal belang voor de veiligheid van werknemers die regelmatig op hoogte werken. De systemen die hiervoor worden gebruikt omvatten verschillende apparaten en procedures die zijn ontworpen om het risico op vallen te verminderen en daarmee dus ernstige verwondingen of erger te voorkomen. Van dakrails tot valbeveiligingsharnassen, klimbeveiligingssystemen bieden een essentiële bescherming en zijn er in veel soorten. Klimbeveiliging dak is in meerdere sectoren van belang, zoals bijvoorbeeld de bouwsector, industrie en telecomsector, die de veiligheid van hun werknemers moeten waarborgen.

Risico’s en gevaren bij werken op daken

Het werken op daken neemt risico’s en gevaren met zich mee. Volgens Storybuilder blijkt de kans op een ernstig ongeval het grootst bij werken op een dak. Dat leidt per jaar gemiddeld tot 10 doden, 22 slachtoffers met permanent letsel, 75 slachtoffers met herstelbaar letsel en 46 slachtoffers met onbekend letsel. Specifieke risico’s van werken op platte of schuine daken zijn slipgevaar, instabiele ondergrond of bijvoorbeeld gevaarlijke hoeken en randen. Daarnaast kan iets als hoogtevrees ook meespelen bij het werken op daken. Hoogtevrees kan angst en paniek veroorzaken bij werknemers die op hoogte werken, wat leidt tot verminderde concentratie en dus verhoogd risico op ongevallen. Ook kan het leiden tot vermijdingsgedrag en verminderde naleving van veiligheidsprocedures, wat de efficiëntie en veiligheid op de werkplek ook kan belemmeren. Om deze impact te verminderen is het dus essentieel om werknemers te trainen, psychologische ondersteuning te bieden waar nodig en duidelijke veiligheidsmaatregelen te nemen. Bovendien is het belangrijk om alles goed te onderhouden op hoogte. Rope Access is dé techniek die steeds vaker wordt toegepast voor onderhoud op hoogte. Naast de efficiëntie en kosteneffectiviteit van deze techniek, zorgt Rope Access ook voor een verbeterde veiligheid voor werknemers. Ontdek het op de website van Gevaco.

Wettelijke normen en regelgeving

Als het gaat om wettelijke normen en regelgeving zijn nationale en internationale veiligheidsvoorschriften natuurlijk van belang. Deze voorschriften stellen richtlijnen vast voor veilig werken op hoogten, inclusief het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, inspectie van apparatuur en training van werknemers. De voorschriften zijn bedoeld om valongevallen te voorkomen en de veiligheid van werknemers te waarborgen. De verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers met betrekking tot veiligheid op de werkplek, zijn erg belangrijk om na te leven. De belangrijkste voor beide worden hieronder genoemd:

Werkgevers:

 1. Het bieden van een veilige werkomgeving
 2. Risicobeoordeling
 3. Training en instructies
 4. Verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 5.  Toezicht houden

Werknemers:

 1. Veiligheid naleven
 2. Deelname aan training
 3. Rapporteren van gevaren
 4. Samenwerking
 5. Zelfevaluatie

Gevolgen van niet-naleving voor bedrijven kan zijn boetes of juridische consequenties. Ook is het niet bevorderlijk voor de reputatie en kan deze schade oplopen. Ook kan het verlies van productiviteit als gevolg hebben. Voor individuen kan dit natuurlijk persoonlijke verwondingen zijn, juridische gevolgen, arbeidsongeschiktheid of psychologische impact.

Klimbeveiliging dak

Soorten klim beveiligingssystemen

Er zijn veel verschillende soorten klim beveiligingssystemen die worden gebruikt. Enkele veel voorkomende worden hieronder benoemd:

 • Persoonlijke valbeveiligingssystemen: Harnassen, veiligheidslijnen, valstopapparaten en valblokken.
 • Randbeveiliging: Leuningen, hekken en veiligheidsnetten.
 • Ankerpunten: Zijn structurele punten die worden gebruikt om persoonlijke valbeveiligingssystemen te bevestigen. 
 • Dakrails: Horizontale en verticale rails die langs de randen van daken worden geïnstalleerd.
 • Kooiladders en klimsystemen: Worden gebruikt om veilige toegang te bieden.
 • Veiligheidsgordels en liften: Worden gebruikt om werknemers veilig naar verhoogde werkplekken te brengen.

De keuze voor het juiste klimbeveiliging dak hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het werk, het type structuur en specifieke veiligheidseisen van de werkplek. 

Klimbeveiliging dak voor platte daken

Over het algemeen vereisen platte daken meer valbeveiligingsmaatregelen dan schuine daken, en bevatten platte daken meer risico’s. Dit komt door factoren zoals grotere blootstelling aan valgevaren, minder natuurlijke bescherming en daktoegangspunten. Daarnaast is de soort beveiliging niet anders, maar de werkwijze is anders. Zo past u het anders toe, doordat u bijvoorbeeld meer ankerpunten toevoegt. Ook heeft u voor platte daken verschillende klimbeveiliging dak. Zo heeft u tijdelijke valbeveiliging en permanente valbeveiliging. Tijdelijke valbeveiliging voor platte daken kan bestaan uit inklapbare hekwerken. Deze hekken zijn eenvoudig te monteren en te verwijderen, waardoor ze ideaal zijn voor kortdurende werkzaamheden op het dak. Permanente valbeveiliging daarentegen omvat vaak dakrails of leuningen die langs de randen van het dak worden geïnstalleerd. Ze zijn speciaal ontworpen om permanent op het dak te blijven staan en bieden bescherming tegen valgevaren. Enkele voordelen van klimbeveiliging voor platte daken zijn:

 1. Veiligheid
 2. Flexibiliteit
 3. Conformiteit
 4. Duurzaamheid
 5. Gemakkelijke toegang

Voor beveiliging op een plat dak moet u rekening houden met meerdere aspecten. Dakrandbeveiliging is daar een van en mag zeker niet ontbreken binnen uw project. Gevaco biedt meerdere mogelijkheden aan, dus bekijk vooral alle mogelijkheden voor dakrandbeveiliging op platte daken. De specialisten helpen u hier graag mee verder!

Klimbeveiliging dak voor schuine daken

Schuine daken zijn allereerst moeilijker te betreden van platte daken. Dit is vanwege de steile hellingen en het gebrek aan stabiele loopvlakken. Het vereist meer voorzichtigheid en balans in vergelijking met het betreden van platte daken, waarop werknemers over het algemeen gemakkelijker kunnen lopen en manoeuvreren. Enkele voorbeelden van klimbeveiliging dak zijn rail- en kabelsystemen, railsystemen die in de nok zijn geïntegreerd en permanente of mobiele ankerpunten. Ook heeft klimbeveiliging voor schuine daken bepaalde voorbeelden, zoals:

 1. Verbeterde veiligheid
 2. Flexibiliteit
 3. Veilige toegang
 4. Conformiteit
 5. Duurzaamheid

Individuele klimbeveiliging

Individuele klimbeveiliging zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals harnassen, helmen, schoenen en eventuele bijbehorende apparatuur. Dit is bestemd om de individuele werknemer te beschermen tegen valgevaren. U past het aan gebaseerd op de hellingshoek en de hoogte van het dak. Een paar voordelen van individuele klimbeveiliging zijn:

 1. Persoonlijke bescherming
 2. Flexibiliteit
 3. Gerichte bescherming
 4. Gemak van gebruik

Naast klimbeveiliging heeft u ook valbeveiliging. Ook hiervoor heeft u individuele valbeveiliging. Hier zijn ook enkele voordelen van:

 1. Directe bescherming
 2. Flexibiliteit
 3. Aanpasbaarheid
 4. Gemak van gebruik
 5. Conformiteit

Collectieve valbeveiliging

Collectieve klimbeveiliging zijn veiligheidsmaatregelen en -systemen die zijn ontworpen om groepen werknemers te beschermen, in tegenstelling tot individuele klimbeveiliging, die zich richten op het beschermen van individuele werknemers. Enkele voorbeelden zijn randbeveiliging, dakrails, veiligheidsnetten en veilige toegangssystemen. Bovendien biedt collectieve klimbeveiliging natuurlijk ook een aantal voordelen:

 1. Algehele bescherming
 2. Preventie van ongevallen
 3. Efficiëntie
 4. Minder afhankelijk van individuele acties
 5. Conformiteit

Voor collectieve valbeveiliging kunt u ook terecht bij Gevaco. De beveiliging voldoet aan hoge standaarden, is intensief getest en ook nog eens erg prettig en handig in gebruik. Neem dus vooral een kijkje op de website.

Klimbeveiliging dak

Training van medewerkers

Het belang van getrainde medewerkers in de context van klimbeveiliging dak is enorm en omvat verschillende aspecten. Allereerst veiligheid: Getrainde medewerkers begrijpen de risico’s van werken op hoogten en zijn bekend met veiligheidsvoorschriften en procedures. Daarnaast zijn de effectiviteit, risicobeheersing, naleving van voorschriften en cultuur van veiligheid belangrijke aspecten. Kortom, zijn getrainde medewerkers essentieel voor het waarborgen van een veilige werkomgeving. Daarbij is het belang van praktijkoefeningen en regelmatige bijscholing voor medewerkers in klimbeveiliging ook cruciaal om verschillende redenen:

 • Bekwaamheid en vertrouwen
 • Risicovermindering
 • Versterking van kennis
 • Naleving van voorschriften
 • Continu verbetering

Verder spelen evaluatie en certificering van competenties ook een belangrijke rol. Door middel van evaluatie en certificering kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun medewerkers over de nodige bekwaamheden en kennis beschikken om veilig te werken op hoogten.

De klimbeveiliging van Gevaco

Klimbeveiliging is dus erg belangrijk. Gevaco biedt valbeveiliging om veilig te kunnen werken op hoogte. Meer weten? Neem contact met ons op!

 

Wat zeggen anderen over Gevaco?

Helaas konden de installaties in onze fabriek niet veilig worden onderhouden vanwege alle gevaren. Er was bijvoorbeeld niet alleen gevaar voor vallen van de dakrand, maar ook door alle dakramen die op het dak zitten. Dankzij de installatie van Kee Guard & Kee Dome kunnen we nu overal veilig werken

Vrumona -

We liepen tegen het probleem aan dat er geen looproute op onze daken waren, waardoor wij hier niet veilig konden werken. Gevaco heeft toen een Kee Walk systeem geïnstalleerd, waardoor wij nu weer veilig over de daken kunnen lopen. Hierdoor kunnen wij onze zonnepanelen goed onderhouden! Omdat de levering op maat werd gemaakt voordat alles op het dak kwam, was de installatie snel en eenvoudig. Top service!

Patina -
review bg