Arbeidshygiënische strategie

Leveren in 50 landen
Meer dan 25 jaar ervaring
25 jaar ongeluksvrij
1000+ personeel
Alles intern & extern gekeurd

Een goede arbeidshygiënische strategie is essentieel op de werkvloer. Een dergelijke strategie richt zich op het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s op de werkvloer met betrekking tot blootstelling aan schadelijke stoffen. Zo kan er een veilige omgeving gecreëerd worden. 

Waarom een Arbeidshygiënische strategie?

Arbeidshygiëne is een belangrijk onderdeel van elke werkomgeving. Het zorgt er namelijk voor dat het veiliger is op de werkvloer en dat iedereen gezond blijft. Dat verhoogt tevens de productiviteit en vermindert risico’s. Het is dan ook erg belangrijk dat elk bedrijf een arbeidshygiënische strategie volgens de arbowet aanhoudt. 

Maatregelen voor een goede arbeidshygiëne strategie

Er zijn verschillende maatregelen waar u rekening mee moet houden bij een arbeidshygiëne strategie volgens de arbowet. Zo zijn er bronmaatregelen, collectieve maatregelen, organisatorische maatregelen en persoonlijke beschermmiddelen. 

Bronmaatregelen

Allereerst zijn er bron maatregelen die genomen kunnen worden ten behoeve van de arbeidshygiënische strategie arbowet. Een bronmaatregel richt zich op het elimineren of verminderen van de bron van het gevaar. Dit kan het beste gedaan worden door de schadelijke stoffen te vervangen voor minder schadelijke alternatieven of door veiligere machines te gebruiken. Zo kunnen blootstellingen aan potentieel gevaar verminderd worden, waardoor meteen een veiligere werkomgeving ontstaat. 

Collectieve maatregelen

Daarnaast zijn er ook collectieve maatregelen die geïmplementeerd kunnen worden. Dit zijn maatregelen waar iedereen profijt van heeft. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van ventilatiesystemen om schadelijke stoffen af te voeren of het gebruik van geluidsabsorberende materialen om schadelijk geluid te verminderen. Daarnaast kunnen er op hoogtes fysieke barrières, collectieve valbeveiliging, of afschermingen geplaatst worden om werknemers te beschermen tegen vallen of bewegende delen van machines. 

Organisatorische maatregelen

Organisatorische maatregelen richten zich op het implementeren van procedures en processen ten behoeve van de veiligheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het naleven van strikte werkprocedures en -protocollen voor het werken met gevaarlijke stoffen. Het regelmatig routeren van werknemers of het inlassen van voldoende pauzes is hier een goed voorbeeld van. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Tot slot zijn er ook nog persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zijn bijvoorbeeld, ademhalingsmaskers en -filters beschermen tegen schadelijke dampen of stofdeeltjes, of valbeveiliging tegen valgevaar bij het werken op een dak. 

Een stappenplan 

Om een effectieve arbeidshygiënische strategie te ontwikkelen, is het belangrijk om eerst de doelstellingen van de strategie te definiëren. Alle stakeholders, zoals werknemers, werkgevers en overheidsinstanties, moeten betrokken worden bij het ontwerpproces. 

Vervolgens moet de strategie geïmplementeerd worden, wat onder meer inhoudt dat er training en voorlichting moet worden verstrekt aan alle betrokkenen. Na de implementatie moet de strategie worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

Veiliger werken? Gevaco helpt u graag! 

Als u op zoek bent naar expertise in valbeveiliging, kunt u bij Gevaco terecht. Gevaco biedt diensten om organisaties te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve beveiliging voor het werken op hoogte. Als u meer informatie wilt over hoe wij u kunnen helpen, kunt u contact met ons opnemen.

 

Wat zeggen anderen over Gevaco?

Helaas konden de installaties in onze fabriek niet veilig worden onderhouden vanwege alle gevaren. Er was bijvoorbeeld niet alleen gevaar voor vallen van de dakrand, maar ook door alle dakramen die op het dak zitten. Dankzij de installatie van Kee Guard & Kee Dome kunnen we nu overal veilig werken

Vrumona -

We liepen tegen het probleem aan dat er geen looproute op onze daken waren, waardoor wij hier niet veilig konden werken. Gevaco heeft toen een Kee Walk systeem geïnstalleerd, waardoor wij nu weer veilig over de daken kunnen lopen. Hierdoor kunnen wij onze zonnepanelen goed onderhouden! Omdat de levering op maat werd gemaakt voordat alles op het dak kwam, was de installatie snel en eenvoudig. Top service!

Patina -
review bg