Hoe u uw valbeveiliging onderhoudt voor maximale veiligheid

Leveren in 50 landen
Meer dan 25 jaar ervaring
25 jaar ongeluksvrij
1000+ personeel
Alles intern & extern gekeurd

Werken op hoogte brengt onvermijdelijke risico’s met zich mee. Toch kunnen deze risico’s aanzienlijk verminderd worden door het gebruik van valbeveiliging. Maar dit is slechts de helft van het verhaal. Voor optimale veiligheid is het cruciaal dat deze beveiligingssystemen goed worden onderhouden. Hieronder zal toegelicht worden waarom dit zo belangrijk is, en welke stappen u kunt nemen om uw valbeveiliging in  topconditie te houden.

Het belang van goed onderhoud van uw valbeveiliging

Het juiste onderhoud van valbeveiliging is een essentieel aspect van veilig werken op hoogte. Onderzoek toont aan dat veel ongevallen bij werken op hoogte te wijten zijn aan onvoldoende onderhouden beveiligingsmateriaal. Door regelmatig uw valbeveiliging te inspecteren en goed te onderhouden, kunt u ongelukken en letsel voorkomen. 

Verschillende soorten valbeveiliging

Er zijn verschillende soorten valbeveiligingssystemen die elk een specifieke rol spelen in het waarborgen van de veiligheid bij het  werken op hoogte. 

Harnassen: Harnassen worden gedragen door de werknemer en verdelen de kracht van een val over het hele lichaam om letsel te voorkomen. 

Vallijnen: Vallijnen verbinden het harnas met een veilig ankerpunt en kunnen een valstopper  systeem bevatten om vallen automatisch te stoppen.

Ankerpunten: Deze zijn essentieel in elk valbeveiligingssysteem  omdat ze de vallijn bevestigen en de kracht van een val moeten kunnen weerstaan. Ook  zijn er positionering apparaten, die werknemers op hun plaats houden op hoogte, waardoor ze beide handen vrij hebben om te werken. 

Valbeveiliging rails: Valbeveiliging rails  creëren een veilige grens langs de  rand van hoge oppervlakten om vallen te voorkomen. 

Het is belangrijk  om te begrijpen hoe elk van deze systemen functioneert en hoe ze correct moeten worden gebruikt  en onderhouden. Elk systeem heeft zijn eigen  specifieke onderhoudseisen, dus zorg ervoor dat u de instructies van de fabrikant opvolgt om de maximale effectiviteit en levensduur van uw valbeveiligingssystemen te waarborgen.

Dagelijkse inspectie van uw valbeveiliging

Een dagelijkse  inspectie van uw valbeveiligingssysteem kan vroegtijdige tekenen van slijtage of schade  detecteren. Zaken waar u op moet letten zijn onder andere versleten  harnassen, beschadigde vanllijnen en losse of beschadigde ankerpunten.

Het reinigen van valbeveiliging: do’s & don’ts

Goed onderhoud van uw valbeveiliging omvat ook regelmatige reiniging om vuil en slijtage te voorkomen. Het reinigen van uw uitrusting is eenvoudiger dan het lijkt, maar er zijn enkele belangrijke punten die u in gedachten moet houden om ervoor te zorgen dat uw uitrusting niet alleen schoon is, maar ook in optimale conditie blijft.

Do’s:

  • Lees de instructies van de fabrikant: Het is essentieel om de richtlijnen van de fabrikant te volgen  over het reinigen van uw specifieke valbeveiligingssysteem. Deze  instructies bieden informatie over welke reinigingsmiddelen veilig zijn voor gebruik en hoe vaak u moet schoonmaken.
  • Gebruik milde zeep en water: In de meeste  gevallen is een oplossing van milde zeep en warm water voldoende om  vuil en vet te verwijderen zonder het materiaal van uw uitrusting te beschadigen.
  • Inspecteer na het reinigen: nadat u de valbeveiliging heeft schoongemaakt, is het een goed moment om uw uitrusting te inspecteren op tekenen van slijtage of schade. Dit  helpt om vroegtijdig problemen te detecteren en te verhelpen.

Don’ts:

  • Gebruik geen  agressieve chemicaliën: Het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen, bleekmiddel of andere chemicaliën kan het materiaal van uw valbeveiliging beschadigen en de sterkte ervan verminderen.
  • Week de uitrusting niet: Hoewel het verleidelijk kan zijn om uw  uitrusting in water te laten weken  om hardnekkig vuil te verwijderen, kan dit het materiaal  van de uitrusting verzwakken. In plaats daarvan is het beter om het oppervlak te schrobben met een zachte borstel.
  • Droog de uitrusting  niet in direct zonlicht of hitte: Het drogen van uw valbeveiliging in direct zonlicht of in de buurt van  een warmtebron kan het materiaal  uitdrogen en verzwakken. In plaats daarvan moet  u de uitrusting laten drogen op een goed geventileerde plek uit de zon.

Het zorgvuldig reinigen en drogen van uw valbeveiliging verlengt de levensduur ervan en zorgt ervoor dat het altijd klaar is voor gebruik. Raadpleeg de instructies van de fabrikant of neem contact op met Gevaco als u vragen heeft over het onderhouden van uw specifieke uitrusting.

De opslag van valbeveiliging

De juiste opslag van uw valbeveiliging kan de levensduur verlengen en ervoor zorgen dat het klaar is voor gebruik wanneer u het nodig heeft. Uw apparatuur moet worden opgeslagen op een droge, schone plek, weg van direct zonlicht en scherpe voorwerpen. Gooi het dus niet zomaar ergens neer na een lange werkdag!

De regelgeving rondom het onderhoud van valbeveiliging

Het is cruciaal om de wet- en regelgeving te kennen die betrekking heeft op  het onderhoud van valbeveiliging. Deze zijn  in het leven geroepen om de veiligheid van werknemers te waarborgen. In Nederland behoren  deze regels tot de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet. Volgens deze wet zijn werkgevers verplicht te zorgen  voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers, inclusief het onderhoud van valbeveiliging.  De overkoepelende norm voor het keuren van valbeveiliging is de NEN365.  Hierin staan de algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie en merken en verpakkingen. De NEN 365 dient minimaal 1 keer per jaar gekeurd te worden. Daarnaast dient de valbescherming na elke val direct opnieuw geinspecteerd te worden.  Deze regels regulieren de vervanging en reparatie van versleten of beschadigde onderdelen, training  voor werknemers en correcte opslag  van uitrusting. Naleving van deze regels is niet alleen belangrijk voor de veiligheid, maar ook voor  de juridische bescherming van de werkgever.

Herstel en vervanging van onderdelen: wanneer en hoe?

Zelfs met regelmatig onderhoud zullen sommige onderdelen van uw valbeveiligingssysteem uiteindelijk vervangen of gerepareerd moeten worden. Belangrijke signalen die aangeven dat het tijd is voor vervanging zijn onder meer zichtbare slijtage, beschadiging of vervorming. 

Opleiding en bewustzijn van medewerkers over valbeveiliging

Het is belangrijk dat werknemers ook op de hoogte zijn van het onderhoud van valbeveiliging. Training en bewustwording van werknemers kunnen hierbij helpen. Het is handig als  uw medewerkers op de hoogte zijn van het correcte gebruik, inspectie en onderhoud van de valbeveiliging. Hierdoor kan samen een veiligere werkplek  gecreëerd worden. 

De valbeveiliging van Gevaco

Bij Gevaco begrijpen we het belang van veilig werken op hoogte en het onderhouden van valbeveiliging. We bieden niet alleen een breed scala aan valbeveiligingssystemen, maar ook uitgebreide informatie en ondersteuning bij het onderhouden ervan. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wat zeggen anderen over Gevaco?

Helaas konden de installaties in onze fabriek niet veilig worden onderhouden vanwege alle gevaren. Er was bijvoorbeeld niet alleen gevaar voor vallen van de dakrand, maar ook door alle dakramen die op het dak zitten. Dankzij de installatie van Kee Guard & Kee Dome kunnen we nu overal veilig werken

Vrumona -

We liepen tegen het probleem aan dat er geen looproute op onze daken waren, waardoor wij hier niet veilig konden werken. Gevaco heeft toen een Kee Walk systeem geïnstalleerd, waardoor wij nu weer veilig over de daken kunnen lopen. Hierdoor kunnen wij onze zonnepanelen goed onderhouden! Omdat de levering op maat werd gemaakt voordat alles op het dak kwam, was de installatie snel en eenvoudig. Top service!

Patina -
review bg