Wat zijn de risico’s van niet beveiligd werken?

Leveren in 50 landen
Meer dan 25 jaar ervaring
25 jaar ongeluksvrij
1000+ personeel
Alles intern & extern gekeurd

Werken op hoogte brengt grote risico’s met zich mee. Zonder de juiste valbeveiliging kunnen deze risico’s aanzienlijk toenemen. In dit artikel zullen we de gevaren en gevolgen van het werken zonder valbeveiliging bespreken, evenals  het belang van het naleven van de regelgeving rond veilig werken op hoogte.

De risico’s van niet beveiligd werken op hoogte

Wanneer werknemers op hoogte werken  zonder passende veiligheidsmaatregelen, kunnen ze te maken krijgen  met allerlei gevaren. Deze gevaren omvatten niet alleen vallen, maar ook letsel door machines en struikelen over  obstakels. Volgens statistieken zijn de meeste werkgerelateerde ongevallen te wijten aan het niet naleven van veiligheidsvoorschriften op hoogte.  Deze ongevallen kunnen ernstige gevolgen hebben, zowel voor het individu als voor het bedrijf. 

Vallen van hoogte

Vallen van  hoogte behoort tot de ernstigste ongevallen op de werkplek.  De gevolgen van dergelijke ongelukken kunnen  variëren van lichte verwondingen tot permanente invaliditeit of zelfs de dood. Naast de menselijke kosten zijn er ook  aanzienlijke financiële implicaties, waaronder medische kosten, verlies van productiviteit en mogelijke juridische kosten.

Vallen door de opening van een werkvloer

Het lijkt misschien een  onwaarschijnlijk scenario, maar vallen door de opening van een werkvloer gebeurt vaker dan u denkt.  Met de juiste valbeveiliging zijn deze risico’s eenvoudig te voorkomen.

Getroffen worden door een vallend voorwerp

Een ander risico dat vaak  over het hoofd wordt gezien, is het gevaar van vallende objecten voor mensen die op de grond werken. Het gebruik  van valbeveiliging is dus niet alleen van cruciaal belang voor de  veiligheid van de werknemers op hoogte, maar ook voor degenen die op de grond werken.

Een mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten

Werken op  hoogte kan complicaties veroorzaken bij  noodscenario’s, zoals brand. Daarom is het belangrijk om noodplanning en -training serieus te  nemen bij het werken op hoogte.

Het belang van valbeveiliging op de werkplek

Valbeveiliging is een essentieel onderdeel van veilig werken op hoogte. Het kan niet alleen ernstige verwondingen en zelfs dodelijke ongelukken voorkomen, maar draagt ook bij aan het vertrouwen en de gemoedsrust van werknemers. Er zijn verschillende soorten valbeveiliging beschikbaar, passend bij verschillende werkomstandigheden. Ontdek alle soorten valbeveiliging bij Gevaco!.

Wet- en regelgeving omtrent veilig werken op hoogte

Gelukkig zijn er duidelijke wetten en regels rondom veilig werken op hoogte. Het Arbobesluit stelt duidelijke  regels voor het werken op hoogte. Volgens  het Arbobesluit bent u als werkgever verplicht om het risico van vallen te voorkomen  bij  werken op hoogte (meer dan 2,5 meter). Dit impliceert  het nemen van passende maatregelen, zoals het gebruik van valbeveiliging. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes. Een grondige kennis van deze regels en hun implementatie  is dan ook van groot belang. 

De valbeveiliging van Gevaco

Het is dus van groot belang om gebruik te maken van valbeveiliging wanneer u op hoogte werkt. Bij  Gevaco zijn we ons bewust van de risico’s van werken op hoogte en  bieden we een reeks van beveiligingsoplossingen  om deze risico’s te minimaliseren. Onze producten helpen niet alleen valongelukken voorkomen, maar  bieden ook tal van andere voordelen, zoals verbeterde efficiëntie en productiviteit. Bent u benieuwd? Neem  dan gerust contact met ons op.